회사소개

제품

안내

고객지원

Company

Product

Information

Support

Thông tin về công ty

Sản phẩm

Thông tin

Hỗ trợ chung

ZombieZERO Series

Liên hiệp phân tích giữa thành phần phân tích lớp người dùng và lớp mạng

ZombieZERO Series

Giới thiệu về ZombieZERO Series

APT(Advanced Persistent Threat, Tấn Công Có Chủ Đích) là loại hình tấn công mới mà tội phạm mạng sử dụng để liên tục tấn công có chủ đích vào nạn nhân sử dụng các kỹ thuật khác nhau (thông qua email, web, …) cho đến khi đạt được mục tiêu. Thông thường, các cuộc tấn công này nhắm đến các điểm yếu trong hệ thống mạng như các máy tính cá nhân trong mạng nội bộ, từ đó leo thang tấn công vào các hệ thống thông tin trọng điểm như máy chủ nội bội, cơ sở dữ liệu nhằm đánh cắp hoặc phá hủy thông tin.

Ransomware : Là loại mã độc mã hóa các thông tin như hình ảnh, tài liệu trên máy tính, hạn chế quyền truy cập đồng thời đòi tiền chuộc từ nạn nhân để đổi lấy chìa khóa giải mã.

ZombieZERO Series là giải pháp bảo mật giúp phát hiện và ngăn chặn tấn công của APT và Ransomware. Đây là giải pháp bảo mật manh mẽ giúp bảo mật thông tin, ngăn chặn ransomware, và chổng rò rỉ thất thoát dữ liệu.
Nó bao gồm các thành phần phát hiện và ngăn chặn mã độc dựa trên hành vi cho Endpoint (EDR) và Lớp mạng (Inspector), hai thành phần này nhauliên hiệp tạo thành hai lớp bảo mật mạnh mẽ.
Khả năng phân tích với độ chính xác cao, phát hiện và ngăn chặn nhanh chóng các phần mềm độc hại nhậpthâm nhập từ mạng bên ngoài, hoặc mạng nội bộ. Cho phép triển khai theo mô hình Điện toán đám mây.

npcorePhân tích và phát
hiện lớp mạng
npcore
npcorePhát hiện và ngăn
chặn lớp người dùng
npcore
npcoreHệ thống phòng
thủ HAI lớp

ZombieZERO Series Hệ thống phòng thủ HAI lớp

Hệ thống phòng thủ 2 lớp ZombieZERO Series, liên hiệp giữa thành phần phòng thủ lớp người dùng và hệ thống phòng thủ lớp mạng, có thể phát hiện và ngăn chặn mã độc nhanh chóng với độ chính xác cao

npcore

Phát hiện chính xác với sai số nhỏ

Hệ thống phòng thủ 2 lớp mạnh mẽ / Phán ứng tức thì với các nguy cơ bảo mật

Phát hiện và ngăn chặn mã độc tấn công từ hệ thống mạng

ZombieZERO Series Đặc điểm của

Liên hiện phân tích giữa thành phần phân tích lớp người dùng và lớp mạng
  • Khả năng phát hiện với độ chính xác cao thông qua liên hiện phân tích giữa thành phần phân tích lớp người dùng và lớp mạng
  • Khả năng phân tích và phát hiện độc lập ở lớp người dùng và lớp mạng
  • Phát hiện và ngăn chặn mã độc vượt qua hệ thống phòng thủ lớp mạng trong trường hợp lưu lượng mã hóa hay từ các phương thức khác
  • Ngăn chặn phát tán lưu lượng có hại
Hệ thống phòng thủ HAI lớp
  • Đầu tiên, hệ thống phòng thủ lớp mạng đảm nhận việc xử lý các files thu thập, ở lớp người dùng việc phân tích và xử lý được thực hiện bởi Agent
Phân tích nhiều bước
  • Thành phần Anti-Virus engine phát hiện nhanh chóng mã độc đã được nhận biết, thành phần phân tích hành vi phát hiện mã độc chưa được nhận biết

Sơ đồ khối hệ thống tổng thể của ZombieZERO Series

npcore

ZombieZERO Series ‘Cấu hình sản phẩm

npcore