회사소개

제품

안내

고객지원

Company

Product

Information

Support

Thông tin về công ty

Sản phẩm

Thông tin

Hỗ trợ chung

Hỗ trợ kỹ thuật

Đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật

Hoạt động 24/7 +84 43837 8554 (Số văn phòng), +84 918 372 586 (Hotline)
Tài khoản KakaoTalk 좀비제로
Thông báo Mã độc và Email liên hệ support@npcore.com

Quản lý lỗi và thủ tục khắc phục

Phân loại theo dạng file

  • Khi có lỗi hoặc vấn đề, tuân thủ các quy trình và phương thức hóa phương án khắc phục
  • Tuân thủ các quy trình tổ chức, nâng cao năng lực ứng phó cho nhân viên

Tuân thủ các quy trình tổ chức, nâng cao năng lực ứng phó cho nhân viên

1Đăng ký lỗi
다음
2Kiểm tra ban đầu
다음
3Kiểm tra thứ cấp
다음
4Giải quyết lỗi
1Đăng ký vấn đề
다음
2Xác định nguyên nhân
다음
3Tìm hiểu khắc phục, xử lý vấn đề
다음
4Giải quyết vấn đề

Khắc phục nhanh

  • Khi lỗi xảy ra, trung tâm hỗ trợ và kỹ sư sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề
  • Đối tác/Nhà cung cấp tổ chức đội ứng phó khẩn cấp để hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng nhất

Lỗi đơn giản được khắc phục nhanh chóng

Lỗi đơn giản được khắc phục nhanh chóng
다음
Tìm kiểm thông tin về lỗi
다음
Xử lý khắc phục lỗi
다음
Giải quyết lỗi

Khi nhiều lỗi xảy ra, đội ngũ chuyên gia tham gia hỗ trợ nhằm giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng

Các chuyên gia giúp giảm thiểu thời gian tìm hiểu vấn đề
Nếu cần thay thế bất ký thành phần nào cần phải phối hợp chủ động với các công ty cung cấp liên quan
Khi hệ thống hoạt động bình thường, đội ngũ hỗ trợ sẽ giám sát một thời gian đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định

Ngăn chặn lỗi tái xuất hiện

  • Đăng ký toàn bộ tiến trình khắc phục lỗi theo lịch sử phục vụ cho việc quản lý
  • Thông tin lỗ hổng thông qua lịch sử phân tích
  • Ngăn chặn lỗi tái xuất hiện thông qua chia sẻ thông tin lịch sử

Các hoạt động ngăn chặn lỗi tái xuất hiện

npcore

Quản lý lịch sử lỗi có hệ thống và phương pháp

npcore

Phân tích lỗi thông qua thống kê / trạng thái

npcore

Chia sẻ lịch sử lỗi