회사소개

제품

안내

고객지원

Company

Product

Information

Support

Thông tin về công ty

Sản phẩm

Thông tin

Hỗ trợ chung

ZombieZERO SECaaS (Security as a Service)

Phiên bản Điện Toán Đám Mây của ‘ZombieZERO EDR for Ransomware’

ZombieZERO SECaaS

Giới thiệu ZombieZERO SECaaS (Security as a Service)

Đây là một phiên bản điện toán đám mây của ZombieZERO EDR cho Ransomware và giải pháp phản hồi Ransomware thông qua EDR (Endpoint Detection & Response).
NPCore đã hợp tác với KT, và bây giờ KT đang cung cấp các dịch vụ cho các SMB dưới dạng SECaaS (Security as a Service) với tên ‘KT securegate’.
Sản phẩm này chuyên về các công ty viễn thông do hệ thống thanh toán phí hàng tháng như điện thoại di động.

‘EDR for Ransomware’ là một loại phần mềm cài đặt trên máy tính nhân viên (thiết bị đầu cuối) để phát hiện, phân tích và ngăn chặn các cuộc tấn công Ransomware trên máy tính cá nhân và tiếp tục sử dụng độc lập, trong khi ‘SECaaS’ gửi các gói tin mạng từ các thiết bị đầu cuối đến máy chủ bảo mật (phiên bản Điện Toán Đám Mây của ZombieZERO Manager) trong IDC để phản hồi lại Ransomware.
Các chức năng quản lý trung tâm được cung cấp trên Web. (Xem hình bên trái)